7 Adımda Su Arıtma Önemi ve Su Tüketimi

Su arıtma işlemi, su kadar önemlidir. Zira dünyadaki tüm canlıların hayatta kalabilmesi için şarttır. İnsan vücudunun % 70 sudur ve her gün muazzam miktarda su kaybederiz. Bu nedenle, su tüketiminin üzerinde durulur.

Vücudun su seviyelesini koruması gerekir ve bu nedenle doktorlar bireylere günde yaklaşık sekiz bardak su almasını önerir. Bununla birlikte, tüketilen su temiz ve arıtılmış olmalıdır.

Kirli su hastalıklara neden olabilir ve bu yüzden su arıtma sistemleri hayati öneme sahiptir. Bir önceki blog yazımızda su arıtma yöntemlerinden kısaca bahsetmiştik simdi sizin için  7 adımda su arıtma yöntemini inceledik.

Suyun vücuttaki kritik rolleri

1.İyon Değişimi ve Pıhtılaşma

Ham su su arıtma işlemi için ilk önce büyük havalandırma tankında toplanır ve su, delikli borulardan basınçlı hava kabarcıkları geçirilerek giderilir.


Havalandırma kötü kokuları ve CO2’yi giderir. Aynı zamanda demir, manganez gibi metalleri sonradan hidroksitleri olarak çökelterek uzaklaştırır.

Havalandırılmış su daha sonra çökeltme tankına yerleştirilir ve 10-14 gün boyunca depolanır.
Depolama sırasında askıya alınan katıların yaklaşık% 90’ı 24 saat içinde çöker ve su berraklaşır.
Patojenik bakteriler yavaş yavaş ölür ve ilk 5-7 günlük depoda bakteri sayısı % 90 azalır.


Depolama sırasında suda bulunan organik maddeler mikroorganizmalar tarafından oksitlenir. Benzer şekilde, mevcut NH3, depolama sırasında mikroorganizmalar tarafından nitrat içine oksitlenir.

Su arıtmada bu saflaştırma işleminin ilk adımıdır. Şehre gelen şebeke suyu istenmeyen minerallerle kirlenmiştir ve bu aşama sert su oluşturan minerallerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. 

Su Arıtma Sistemi Prensipleri

2.Su Arıtma Adımı Çökeltme

İlk adımdan sonra, topak ve su sedimantasyon işleminden geçer. Su çöktüğünde, topak aşağı doğru hareket eder ve oraya yerleşir. Kir parçacıklarını yakalayan sediment filtreleri de vardır. Bu, ekipmanın kirlenmesini önlemeye yardımcı olur.

Daha sonra depolama tankından su pıhtılaşma tankına yerleştirilir ve kireç vb. gibi bazı çökeltici maddeler suya eklenir ve karıştırılır.
Bu çökeltici maddeler, suda çözündüğünde Al (OH) 3 çökeltisini oluşturur.
Süspansiyon halinde katı maddeler çökeltinin yüzeyini emer, bu nedenle yavaş yavaş çökeltinin kütlesi ağırlaşır ve sonunda çöker.

3. Filtrasyon ve Granül Aktif Karbon

Burada su filtrelenir ve kum, kömür ve diğer katmanlardan geçirilir. Sedimantasyondan sonra kalan parçacıklar daha sonra uzaklaştırılır. Bir karbon filtrasyon işlemi de söz konusudur ve herbisitler, klor ve diğer kirleticiler ortadan kaldırılmıştır.

Kısmen arıtılmış su, % 98-99 oranında mikroorganizmaları ve diğer safsızlıkları gideren kum filtreden geçirilir.
Kum yerçekimi su filtresi:
Kum filtresi, filtre yatağının 3 kata kadar yapıldığı dikdörtgen bir tanktır.
Üst katman: 1 metre kalınlığında ince katman
Orta katman: 0.3-0.5 metre kalınlığında kaba kum tabakası
Alt katman: 0.3-0.5 metre kalınlığında çakıl tabakası
Filtrelenmiş suyu toplamak için filtre yatağının dibinde bir toplama tankı vardır. Su arıtma işlemi için süzme sırasında filtre yatağı kısa sürede hayati tabaka adı verilen sümüksü bir tabaka ile kaplanır.


Vital katman alg, diyatom ve bakteri gibi iplik oluşur.
Süzme sırasında hayati katmanda bulunan mikroorganizmalar organik ve suda bulunan diğer maddeleri okside eder. Örneğin, NH3 varsa, nitrat içine okside edilir.


Vital katman ayrıca mikrobiyal hücrelerin filtrasyonunda yardımcı olur.
Su hoş olmayan bir koku içeriyorsa, su arıtma sırasında kötü kokuları gideren filtre yatağına aktif karbon koyulur.

4.Su Arıtma Adımı: Dezenfeksiyon


Bu aşamada, su sterilize edici bir madde olan ultraviyole ışıklara sahip kapalı bir depoya taşınır. 

Filtrelenmiş su sonunda dezenfektanlar kullanılarak arıtılır. Örneğin. Klorlama
Dezenfektan, patojenik ve sudaki diğer mikroorganizmaları öldürür.
Dezenfeksiyondan sonra, daha sonra ev içi dağıtım için su üst tankın içine pompalanır.

5. Karbon Filtreleri

Karbon filtreleri , kimyasal adsorpsiyon kullanarak kirleticileri ve safsızlıkları gidermek için su arıtmada bir aktif karbon yatağı kullanan bir filtreleme yöntemidir.

Aktif karbon filtreleri, granüler veya blok formunda , son derece gözenekli olarak işlem görmüş küçük karbon parçalarıdır .  Aktif karbon filtrelerin kirleticileri ve diğer maddeleri adsorbe etmede (esasen çıkarmada) çok etkili olmasını sağlayan bir filtreleme yöntemidir.

Aktif karbon filtreleri yaklaşık 50 mikron ila 0,5 mikron arasında değişmektedir. Ne kadar küçükse su arıtmada o kadar etkilidir, ancak küçük gözenekler de su akışını azaltabilir.

Su, aktif karbon filtrelerden akarken, kimyasallar karbona yapışarak daha saf su çıkışı elde edilir . Etkililik suyun akışına ve sıcaklığına bağlıdır. Bu nedenle çoğu küçük aktif karbon filtresi düşük basınçlı ve soğuk suyla kullanılmalıdır.

EPA‘ya (ABD’deki Çevre Koruma Ajansı) göre Aktif Karbon, THM’ler (klorden yan ürünler) dahil olmak üzere tanımlanmış tüm 32 organik kirleticiyi filtrelemek için su arıtmada önerilen tek filtredir. Aynısı listelenen 14 pestisit ve 12 herbisit için de geçerlidir.

6. Ters Osmoz

Su Arıtma Ters Ozmoz

Ters Osmoz ( RO ) iyonları, molekülleri ve daha büyük parçacıkları içme suyundan uzaklaştırmak için yarı geçirgen bir membran kullanan bir su arıtma teknolojisidir.


Su evlere ulaştığında ters osmoz işleminden geçmesi gerekir. Su arıtmada suda bulunan kirleri çıkarmak için yarı geçirgen bir zar kullanılır. Önceki aşamalarda kaçırılmış olabilecek tüm çözünmüş kirleticiler burada çıkarılır. Buna ek olarak, bu aşamada suya tatlı bir tat eklenir.

7. Depo Arıtılmış Su

Temiz su, yukarıdaki işlemlerden sonra su arıtma için tanklarda depolanır. Ve evlere, iş yerlerine dağıtılır.

Su Srıtma tesisi

Suyun akarsudan musluklarınıza ulaşıncaya kadar ki su arıtma sürecini anlattık. Fakat boru hatlarındaki kirlilik, suyun arıtılıp tüketilinceye kadar gecen süre gibi sebepler dolayısı ile kullanılmadan önce mutlaka filtrelenmelidir.

Ev tipi su arıtma cihazları ile suyun kalitesini artıracağınız gibi sağlıklı tüketim yapmış olursunuz. Büyük şehirlerde özellikle içme suyunda damacana kullanılır. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalara göre damacanaların da sağlıksız olduğu test raporlarıyla onaylanmıştır.

Ayrıca damacana maliyeti düşük görünse bile uzun yıllar damacana kullanımı hesapladığınızda maliyetlerinizi artar. Bir defaya mahsuz su arıtma cihazına ödeyeceğiniz maliyet sizi uzun vadede kar ettirecektir.

Diğer bir konu ise suyu sadece içmek için kullanmayız. Sebze, meyve, bulaşık çamaşır ve kişisel temizliğimiz içinde kullanırız.

Tüm bu kullanım alanlarını göz önüne aldığımızda musluklara takacağımız küçük su filtreleriyle işlemi yaparak suyun kalitesini biraz daha arttırmış oluruz. Çamaşır ve bulaşık makinaları içinde özel üretilen filtreler mevcuttur.

Unutulmamalıdır ki “Sağlıktan daha büyük bir zenginlik yoktur!”

Başa dön tuşu