Sıvı yada gazların basınçlandırılmasında kullanılan basınçlı depolara genleşme tankı denir. Genleşme tankları, ortam basıncından farklı bir basınçta sıvıları tutan kapalı kaplardır. Basınç arttırmada ve kazan sistemlerinde kullanılırlar. Genleşme Tankı Nasıl Çalışır? Genleşme tankının tipik evsel kullanımı, pompaya bağlı bir su sistemindedir. Pompa çalıştığında, tankın içindeki basınç artar. Tank dolu olduğunda ve pompa üst basınç ayarına ulaştığında, pompa kapanır. Sistemden su çekilirken, membranın etrafındaki hava basıncı, suyu kaptan dışarıya ve boru sistemi içine iter. Membran tamamen söndürüldüğünde minimum basınca ulaşılır. Bu noktada, pompa düşük ayarından başlar ve pompalama döngüsü üst basınca gelinceye kadar çalışmaya devam eder. Basınçlı su tutma kabiliyetleri, pompanın gün içinde sürekli çalışması yerine kısa süreli olarak aralıklarla çalışmasını sağlar. Örneğin, eğer biri ellerini yıkayacaksa, su başlangıçta genleşme tankından […]
Usta-Müşteri Platformuna Bakın