Bir önceki bloğumuzda hidrofora kısaca değinmiştik. Bu bloğumuzda ise hidrofor seçerken nelere dikkat etmeliyiz bu konuya değineceğiz.

Belli bir kullanım yeri ve işletme şartları için en uygun hidrofor tipinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenler şöyledir.

-Sorulacak ilk soru hidrofor nerede kullanılacak kaç kişinin ya da kaç m3’lük bir alanda kullanacak olmalıdır. Akabinde akışkan yatay yüzeyden mi dikey yüzeyden mi çekilecek? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar doğrultusunda hidroforun basınç, debi ve tankı ile ilgili ilk filtrelemieyi yapmış olacaksınız.

-Çok kullanıcılı ve debi ihtiyacı zamanla değişen yerde, toplam debi ihtiyacını birden çok pampa ile karşılamak doğrudur. Örneğin; toplam debi gereksinimin 30 m3/h olduğu bir uygulamada tek pompalı bir hidrofor yerine beherinin debi kapasitesi 10 m3/h olan 3 pompalı bir hidrofor seçilmelidir.

-Yedekleme fonksiyonu arzulandığında hidroforun bir pompasının devre dışı kalması durumunda, diğer pompalar toplam debi gereksinimini karşılayacak kapasitede seçilmelidir. –Pompa kapasitesinin ve kademe sayısının seçiminde, hidroforun alt ve üst basınç işletim noktalarının, verim eğrisinin uygun bölgede oluşmasına dikkat edilmelidir.

– Pompa tipinin belirlenmesinde, hidroforun çalışacağı montaj şartlarına göre NPSH karakteristiğinin uygunluğu teyit edilmelidir. Hidroforun emiş yapması gerekecekse bu durum belirtilerek ilgili yapısal önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Hidrofor Pompalarda Kullanılacak

Basınç Seçim Cizelgesi

Kat Sayısı Pompa Max. Çalışama Basıncı bar
1 3,5
2 3,9
3 4,2
4 4,6
5 4,9
6 5,2
7 5,6
8 5,9
9 6,3
10 6,6
11 7,0
12 7,3
13 7,7
14 8,0
15 8,4
16 8,7
17 9,0
18 9,4
19 9,7
20 10,1
21 10,4
22 10,8
23 11,1
24 11,5
25 11,8
26 12,6
27 12,5
28 12,8
29 13,2
30 13,5

Hidrofor Pompalarda Kullanılacak

Debi Seçim Çizelgesi

Daire Sayısı Pompa Min. Çalışma Debisi (m3/h) Daire Sayısı Pompa Min. Çalışma Debisi (m3/h)
1 0,4 31 6,5
2 0,8 32 6,7
3 1,2 36 6,9
4 1,6 34 7,2
5 1,2 35 7,4
6 1,5 36 7,6
7 1,7 37 7,8
8 2 38 8
9 2,2 39 8,2
10 2,4 40 8,4
11 2,3 41 8,6
12 2,5 42 8,8
13 2,7 43 9
14 2,9 44 9,3
15 3,2 45 9,5
16 3,4 46 9,7
17 3,6 47 9,9
18 3,8 48 10,1
19 4 49 10,3
20 4,2 50 10,5
21 4,4 51 10,7
22 4,6 52 10,9
23 4,8 53 11,1
24 5 54 11,3
25 5,3 55 11,6
26 5,5 56 11,8
27 5,7 57 12
28 5,9 58 12,2
29 6,1 59 12,4
30 6,3 60 12,6

Hidrofor Debisi;

Debi hesabı kullanıcı özelliğine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin bir hastahane, bir otel veya bir iş merkezi ile bir apartmana hizmet veren hidroforların debi hesabı farklıdır hidroforun kullanım amacıda debi hesabında dikkate alınması gereken bir unsurdur.

Debi hesabında ki ana kriter vardır. Bunlardan ilki birim zamanda tüketilmesi ön görülen su hacmiyken diğeri çok kullanıcılı sistemlerde eş zaman faktörüdür.

Bu iki kriterin bileşimi, kullanımın en fazla olduğu bir anda gerekli olan su debisini ifade eder. Hidroforun debi kapasitesi bunu karşılayabilecek şekilde seçilmedir.

Kullanma suyu hidroforlarının debi hesabı kullanıcı sayısı, beher kullanıcı için birim zamanda tüketilmesi ön görülen su hacmi ve eşzaman kullanım faktörü dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Eş zamanlı kullanım faktörü, çok kullanıcılı bir sistemdeki kullanıcıların kaç tanesinin aynı anda ön görülen miktarda su tüketebileceği olasılığını değerlendiren bir faktördür.

Kullanıcı sayısı olarak, konutlarda yaşayan aile ya da birey, iş yerinde çalışan, insan, hastane ve otellerde kullanılan yatak sayısı gibi değerler dikkate alınmaktadır.

Bunu bir örnekle anlatacak olursak eğer;

200 daireli bir toplu konut yerleşim biriminde

Q (hidrofor debisi) = A (aile sayısı) * B ( Birey Sayısı) * T (Bireyin Günlük Ortalama Su Tüketimi) * F (eş zamanlı kullanım) formülünden yola çıkarak

Q =200 *4*150*0,25=30,000 lt/h yani 30 m3/h Hidrofor debisinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu detayları göz önünde bulundurarak sitemiz üzerinden ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı hidroforlara ulaşabilirsiniz.

Örnek verecek olursak

1-Müstakil ev için;

SM5 2 Kat 2 Daire Hidrofor 24 Litre Tanklı

2- 4 Katlı 4 daire için

SMJH85 Jet Paket Hidrofor 4 Kat 4 Daire 24 Litre Tanklı

3- 5 Kat 10 Daire İçin

SMJ 150 5 Kat 10 Daire Hidrofor WNP-10H Hidromatlı

Gibi ürünler kullanılabilir

https://youtu.be/Dk1WxWTZjes
Please follow and like us:

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Usta-Müşteri Platformuna Bakın