Yağmurlama Sulama , yağışa benzer yöntemidir. Su, genellikle pompalama yoluyla bir boru sistemi aracılığıyla dağıtılır. Daha sonra havaya püskürtülür ve zemine düşen küçük su damlalarına karışması için tüm toprak yüzeyine püskürtme başlıkları eklenerek sulama yapılır. Yağmurlama Sulama Sistemi Nedir? Yağmurlama Sulama Sistemleri, ürünler tarafından tüketilen suyu takviye eder ya da tarımsal faaliyetleri uygulanabilir hale getirmek, toprağı yumuşatmak için gereken suyu sağlar. Sulamanın amacı her bir bitkiye ihtiyaç duyduğu miktarda su sağlamaktır. Yağmurlama sulama, suyun yüksek basınçlı yağmurlama sistemleri, yükselticilere veya hareketli platformlara monte edilmiş sipring veya tabancalarla tepeden dağıtıldığı bir yöntemdir. Günümüzde basit el hareketinden büyük kendinden tahrikli sistemlere kadar çeşitli sulama sistemleri dünya çapında kullanılmaktadır. Bir yağmurlama sulama sistemi tipik olarak şunlardan oluşur: Kaynaktan su alan ve boru sistemine […]